Jsme 100% česká firma působící více jak 16 let na trhu, veškeré námi dodávané zboží je nové a nepoužité.

Odstoupení od kupní smlovy

Poučení spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího: AVCO, s.r.o., IČ: 26095319, DIČ: CZ26095319, místem podnikání Praha 4, Malenická 1789/9, PSČ 14800 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na přepravu. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek (kromě platební brány Comgate), který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu zašlete na naší adresu AVCO, s.r.o., Praha 4, Malenická 1789/9, PSČ 14800. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.3. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.5 V případě poškození obalu si prodávající vyhrazuje právo účtovat přiměřené náklady spojené s přebalem zboží.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZDE